FILM: Rendezvous 2012

Här är en film från Rendezvous 2012. Ett mycket lyckat event! Många kiteare på plats och ännu fler åskådare!