John John Florence Rides Futures

John John har länge kört Futures Fins – men det är först nu som han fått en egen signature fena. Fena har tagits fram för att ge driv och bästa manöverbarhet. Vill du ha samma fena som John John – Du hittar den hos oss >>>