Cabrinha Twin Tip Lab

För att för bättre kvalitet och bättre kontroll har Cabrinha inför 2013 lagt mycket tid, kraft  och pengar på en helt ny fabrik för sina Twin Tip brädor. De brädor som nu finns från Cabrinha sätter en ny standard. Nedan är en liten film från fabriken i Kina.