Power to the people – Trimma din kite så att den passar dig.

David från Cabrinha kites ger värdefulla tips till hur du kan trimma din kite.